History

History


Hoe het allemaal begon in 2017

Het idee voor dit evenement is ontstaan rond eind oktober 2016.  Normaal word er bij EURO-Motor in Hoevelaken aan het eind van elke maand op vrijdag een sleutelavond gehouden voor de vaste klanten. Het leek Peter Koen, 1 van de vaste klanten een leuk idee om zo’n avond eens op een andere manier te organiseren, misschien wel internationaal.

Op het Facebook is de MP3 in zowel Nederland als in het buitenland goed vertegenwoordigd met diverse groepen. Als we nu eens de reguliere sleutelavond konden combineren en we nodigen gewoon zoveel als mogelijk buitenlandse MP3 rijders uit, dan hebben we een internationale bijeenkomst. 

Het idee werd met de eigenaar, Geert van Soeren, van EURO-Motor besproken. Geert werd gelijk enthousiast en wilde zijn medewerking hieraan verlenen en gaf ons alle gelegenheid dit te organiseren en stelde zijn locatie gelijk ter beschikking. 

Op de oproep in de diverse (buitenlandse) Facebook groepen kwamen alleen maar positieve geluiden. De aanmeldingen voor het evenement vlogen ons om de oren. Het begon er zelfs op te lijken dat er niets slechts een paar zouden komen, maar dat er heel veel bezoekers zouden komen met hun machines.

Op 28 en 29 april 2017 is het eerste internationale evenement uiteindelijk gehouden. Het was een klapper, een groot succes. In totaal zijn er circa 90 personen bij elkaar gekomen om gezellig met elkaar te praten, te eten, drinken of zelfs om te sleutelen. Piaggio MP3’s, MP3 Yourbans, Gilera Fuoco’s, Quadro’s, Peugeot Metropolis en een Can-Am Spyder waren vertegenwoordigd.

Deze personen kwamen uit Nederland, België, Duitsland en uit Groot Brittannië. Op de zaterdag hebben er in totaal circa 65 machines meegereden in een door Raymond van der Hoogt, geplande motorrit. Dit was werkelijk een indrukwekkende rit. Een sliert van 65 machines door het Nederlandse landschap is echt geweldig en maakt je als organisator enorm trots. 

Wat begon als een idee, is uiteindelijk een groot succes geworden, maar ook de start van nog vele van deze evenementen.

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement.


Wie alles begann im Jahr 2017

Die Idee für diese Veranstaltung kam Ende Oktober 2016. Normalerweise am Ende eines jeden Monats am Freitag, findet ein Bastelrabend im EURO-Motor-Shop in Hoevelaken für die Stammkunden statt. Peter Koen, 1ter der Stammkunden, hatte die Idee, einen so regelmäßigen Abend auf eine andere Art und Weise zu organisieren, vielleicht sogar international.

Auf Facebook ist der MP3 in mehreren Gruppen in den Niederlanden und in verschiedenen anderen Ländern vertreten. Was wäre wenn wir den regelmäßigen Bastelabend mit der Einladung von ausländischen MP3 Fahrern kombinieren könnten, dann hätten wir ein internationales Treffen.

Die Idee wurde mit Geert van Soeren, dem Besitzer von EURO-Motor, besprochen. Geert war sofort über die Idee begeistert und war bereit zu kooperieren. Er gab uns den nötigen Platz, um ihn zu organisieren. Wir konnten sogar seine Ladenräume als Tagungsort nutzen.

Als Reaktion auf die Botschaft, in den einzelnen Facebook-Gruppen national und international, erhielten wir nur positive Reaktionen. Die Botschaften, das die Leute mitmachen wollten, waren überwältigend. Es begann sogar an zu scheinen das nicht nur wenige kommen würden. Es würden viele Besucher mit ihren Maschinen kommen.

Am 28. und 29. April 2017 haben wir endlich das erste internationale Treffen abgehalten. Es war der Knaller und ein großer Erfolg. Insgesamt waren wir etwa 90 Personen zusammen, um ein fröhliches Gespräch miteinander zu haben, zu essen, zu trinken und sogar an unseren Maschinen zu basteln. Piaggio MP3s, MP3 Yourbans, Gilera Fuoco’s, Quadro’s, Peugeot Metropolis und sogar ein Can-Am Spyder waren bei diesem Treffen dabei.

Die Personen kamen aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland und aus England. Am Samstag fuhren wir alle eine fantastische Tour, geplant von Raymond van der Hoogt, mit insgesamt ca. 65 Maschinen. Es war eine wirklich beeindruckende Tour. Eine lange Reihe von 65 Maschinen, die durch niederländische Landschaft fahren, ist wirklich toll und macht dich als Veranstalter sehr stolz.

Was als Idee begann, ist letztlich ein großer Erfolg geworden, aber auch der Beginn vieler dieser Veranstaltungen.

Dies wird ein jährliches Veranstaltung werden.


How it all started in 2017

The idea for this event came at the end of October 2016. Normally at the end of each month on Friday, a tinker evening, is held at the EURO-Motor shop in Hoevelaken for the regular customers. Peter Koen, 1 of the regular customers, had the idea to organize such a regular evening on a different way, maybe even international.

On Facebook the MP3 is well represented in several groups in the Netherlands as well in different other countries. What if we could combine the regular tinker evening with the invitation of foreign MP3 drivers, then we would have an international meeting.

The idea was discussed with Geert van Soeren, the owner of EURO-Motor. Geert was immediately excited about the idea and was willing to cooperate and gave us all the space needed to organize it and we were even able to use his shop premises as meeting venue. 

As reaction on the message spread in the several Facebook groups, national and international, we only received positive reactions. The messages that people were going to join this event were overwhelming. It even started to look that not only a few were going to come over, but quit a lot together with their machines.

On 28 and 29 April 2017 we finally held the first international meeting. It was a big and huge success. In total we had approximately 90 persons together to have a joyful talk with each other, to eat, drink and even to tinker on their machines. Piaggio MP3’s, MP3 Yourbans, Gilera Fuoco’s, Quadro’s, Peugeot Metropolis and even a Can-Am Spyder were present at this meeting.

These persons came from the Netherlands, Belgium, Germany and from the United Kingdom. On the Saturday we all drove a fantastic tour, planed by Raymond van der Hoogt, with in total approximately 65 machines. It was a real impressive tour. A long row of 65 machines, driving through the real authentic Dutch countryside is really great and it makes you as an organizer very proud.

What started as an idea, has eventually turned out to be a great success, but also a start for many more of these events in future.

This will be a yearly event.