Tickets

Available from April 1, 12:00 PM – SCROLL DOWN

Bestelinstructies / Bestellhinweise / Ordering instructions

Dit jaar zal de lunch tijdens de rit tegelijk met de tickets besteld en betaald moeten worden. Er zal dus geen mogelijkheid meer zijn om op de dag van de rit te besluiten om alsnog de lunch mee te gebruiken.

Er is ook een mogelijkheid om niet mee te gaan lunchen, maar dan bent u zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van uw eigen lunch.

We zullen gebruik maken van een uitgebreid lunchbuffet. Klik hier om te zien wat het inhoud.

In diesem Jahr muss das Mittagessen während der Fahrt gleichzeitig mit den Tickets bestellt und bezahlt werden. Es wird daher nicht mehr die Möglichkeit geben, sich am Tag der Fahrt zu entscheiden, das Mittagessen noch zu nutzen.

Es besteht auch die Möglichkeit, nicht mit uns zu Mittag zu essen, aber dann sind Sie dafür verantwortlich, Ihr eigenes Mittagessen mitzubringen.

Wir werden ein reichhaltiges Mittagsbuffet haben. Klicken Sie hier, um zu sehen, was es enthält.

This year, lunch will have to be ordered and paid for during the ride at the same time as the tickets. There will therefore no longer be the possibility to decide on the day of the ride to still use lunch.

There is also an option not to join us for lunch, but then you are responsible for bringing your own lunch.

We will have an extensive lunch buffet. Click here to see what it contains.


Bij de sectie “Tickets” klik op “Buy Tickets/Join he guestlist”

Klicken Sie im Bereich „Tickets“ auf „Buy Tickets/Join he guestlist“.

At the “Tickets” section click on “Buy Tickets/Join he guestlist”


Bestel de tickets (1) en klik op “Next” (2)

Bestellen Sie Ihre Tickets (1) und klicken Sie auf „Weiter“ (2)

Order the tickets (1) and click on “Next” (2)


Vul minimaal alle benodigde velden in met je eigen gegevens (1+2) en klik op “Next” (3)

Füllen Sie mindestens alle notwendigen Felder mit Ihren eigenen Daten aus (1+2) und klicken Sie auf „Weiter“ (3)

Fill in at least all necessary fields with your own data (1+2) and click on “Next” (3)


Kies de gewenste betaalmogelijkheid: PayPal/iDEAL/Sofort/Creditcard of Bankoverschrijving.

Wählen Sie die gewünschte Zahlungsoption: PayPal/iDEAL/Sofort/Kreditkarte oder Banküberweisung.

Choose the desired payment option: PayPal/iDEAL/Sofort/Credit card or Bank transfer.


Na afronden van de bestelling kun je de orderbevestiging inzien

Nach Abschluss der Bestellung können Sie die Bestellbestätigung einsehen

After completing the order you can view the order confirmation


Na afronden van de bestelling/betaling krijg je ook een orderbevestiging via email inclusief het ticket als pdf-bestand

Nach Abschluss der Bestellung/Zahlung erhalten Sie zusätzlich eine Bestellbestätigung per E-Mail inklusive Ticket als PDF-Datei

After completing the order/payment you will also receive an order confirmation via email including the ticket as a pdf-file


Bestel je tickets hier onder / Bestellen Sie Ihre Tickets unten/ Order your tickets below